Cenu aptauja “Par elektroinstalāciju, apgaismojuma, elektrotehnikas komponentu, tehnisko cauruļu piegādi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par elektroinstalāciju, apgaismojuma, elektrotehnikas komponentu, tehnisko cauruļu piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par elektroinstalāciju, apgaismojuma, elektrotehnikas komponentu, tehnisko cauruļu piegādi.

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju. Piedāvājumu ir iespējams izteikt par nepilnu apjomu (sk. informāciju tehniskajā specifikācijā). Preces jāpiegādā 3 – 5 dienu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu pasūtījumu no piegādātāja, kas piedāvājis prasībām atbilstošu izdevīgāko piedāvājumu.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas sagādniekam Arvim Krilovskim uz tālruņa numuru  67104759 vai 28644186 vai rakstiet uz e-pastu arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 07. septembra pulksten 10.00.

Pieteikumu cenu aptaujai “Par elektroinstalāciju, apgaismojuma, elektrotehnikas komponentu, tehnisko cauruļu piegādi” skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un pieteikuma formu  “Par elektroinstalāciju, apgaismojuma, elektrotehnikas komponentu, tehnisko cauruļu piegādi” skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi