Cenu aptauja "Par jumta seguma remontu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par jumta seguma remontu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu jumta seguma remonta darbiem Kleistu ielā 28, Rīgā.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

1. daļa “Jumta seguma remonts ēkai liters 002”
2. daļa “Jumta seguma remonts ēkai liters 005”

Var pieteikties gan uz vienu daļu, gan abām daļām.

Darbi jāveic līdz 2020. gada 30. decembrim.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar darbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un darbu izpildes nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par būvdarbu saturu, nepieciešams apskatīt būvdarbu vietu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītājam Imantam Zīvertam uz tālruņa numuru  25753289 vai rakstiet uz e-pastu imants.ziverts@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 26. novembra pulksten 10.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par jumta seguma remontu" skatīt šeit. 

Tāmi skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi