Cenu aptauja "Par līdzstrāvas kabeļu nomaiņu (avārijas darbiem)"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par līdzstrāvas kabeļu nomaiņu (avārijas darbiem)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu līdzstrāvas kabeļu nomaiņai (avārijas darbiem).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās. Piedāvājumu var iesniegt gan par abām daļām, gan par vienu.

Būvdarbi jāveic 9 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par būvdarbu saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Elektrosaimniecības vadītājam Artūram Apsītim uz tālruņa numuru  25720631 vai rakstiet uz e-pastu arturs.apsitis@rigassatiksme.lv.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 19. oktobra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par līdzstrāvas kabeļu nomaiņu (avārijas darbiem)" skatīt šeit.

Darba veikšanas vietas attēlojumu skatīt šeit (PDF) un šeit. (DWG)

Tāmi nr.1 skatīt šeit.

Tāmi nr.2 skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi