Cenu aptauja "Par lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada remontdarbiem - grunts iesēduma novēršanu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada remontdarbiem - grunts iesēduma novēršanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada remontdarbiem - grunts iesēduma novēršanu.

Būvdarbi jāveic 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par būvdarbu saturu, nepieciešams apskatīt būvdarbu vietu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Infrastruktūras daļas vadītājam Ivaram Vīnavam uz tālruņa numuru  28231161 vai rakstiet uz e-pastu ivars.vinavs@rigassatiksme.lv

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 2. oktobra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada remontdarbiem - grunts iesēduma novēršanu" skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “Ūdensnesējs Serviss” (reģ. nr. 50003917051)

Līgumcena: 5481,56 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi