Cenu aptauja "Par nožogojuma un vārtu uzstādīšanu Kleistu ielā 29, Rīgā" (atkārtota)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par nožogojuma un vārtu uzstādīšanu Kleistu ielā 29, Rīgā (atkārtots)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par nožogojuma un vārtu uzstādīšanu Kleistu ielā 29, Rīgā.  

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma izpildes un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par būvdarbu saturu, nepieciešams apskatīt būvdarbu vietu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītājam Imantam Zīvertam uz tālruņa numuru  25753289 vai rakstiet uz e-pastu imants.ziverts@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 25. novembra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par nožogojuma un vārtu uzstādīšanu Kleistu ielā 29, Rīgā" skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Skici skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi