Cenu aptauja “Pārvietojamo bioloģisko tualešu nodrošināšana un apkope uz trim gadiem”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par pārvietojamo bioloģisko tualešu nodrošināšanu un apkopi uz trim gadiem

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par pārvietojamo bioloģisko tualešu nodrošināšanu un apkopi uz trim gadiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma piedāvājumam nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma sagatavošanai, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 30. novembra plkst. 10.00.

Pieteikumu ar tehniskām prasībām par „Pārvietojamo bioloģisko tualešu nodrošināšana un apkope uz trim gadiem” skatīt šeit.

Pakalpojuma finanšu aprēķina formu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “Aleksis M” (reģ. Nr. 40003525975)

Līgumcena: 21184,50 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi