Cenu aptauja „Riepu piegāde „RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļiem divu gadu laikā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

riepu piegāde „RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļiem divu gadu laikā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu riepu piegādei „RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļiem divu gadu laikā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma tiesību piešķiršanu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 10. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu „Riepu piegāde „RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļiem divu gadu laikā” skatīt šeit.

Tāmi un finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Cenu aptauja pārtraukta.

20361862
Citi saziņas veidi