Cenu aptauja "Ventilācijas sistēmu izbūve RP SIA “Rīgas satiksme” objektos"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Ventilācijas sistēmu izbūve RP SIA “Rīgas satiksme” objektos Rīgā, Vestienas ielā 35, Rūsiņa ielā 1 un Brīvības 191 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu ventilācijas sistēmu izbūvē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz telefona numuru 67104930 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 30. novembrim, plkst.10.00.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju vai veikt objektu apskati, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, Mob.tel.22040690.

Pieteikumu "Ventilācijas sistēmu izbūve RP SIA “Rīgas satiksme” objektos Rīgā, Vestienas ielā 35, Rūsiņa ielā 1 un Brīvības 191" skatīt šeit.

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

20361862
Citi saziņas veidi