Cenu aptauja "Žalūziju izgatavošana, uzstādīšana vai stikla virsmu aplīmēšana ar plēvi"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

žalūziju izgatavošana, uzstādīšana vai stikla virsmu aplīmēšana ar plēvi

Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt cenas piedāvājumu žalūziju izgatavošanā, uzstādīšanā vai stikla virsmu aplīmēšanā ar plēvi.

Lai piedalītos cenas aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma uz vienu gadu noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. februārim.

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi