“Darba apavu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Darba apavu piegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu darba apavu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais.

Ja ir jautājumu par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. maija plkst. 09.00.

Pieteikumu un piedāvājumu tirgus izpētei “Darba apavu piegādeskatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju (t.sk., Tehniskā piedāvājuma formu) skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi