"Kancelejas preces"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Kancelejas preces

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu kancelejas precēm.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 20. jūlija plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi