"MAZ/ZIL smago mašīnu remontdetaļu piegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par MAZ/ZIL smago mašīnu remontdetaļu piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par MAZ/ZIL smago mašīnu remontdetaļu piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam kvalitatīvas preces ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (t.sk. cenu).

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru  26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst. 12:00.

Tehnisko piedāvājumu skatīt šeit.

Pieteikumu un piedāvājumu formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi