“Melno metālu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

melno metālu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu melno metālu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu, vai pretendentiem, ja tiks pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanas noslēgšanu. Līgums slēdzams uz sešiem (6) mēnešiem.

Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus par pilnu vai nepilu apjomu.

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 7. jūlijam (ieskaitot).

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi