"Poligrāfijas pakalpojumi"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Poligrāfijas pakalpojumi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu poligrāfijas pakalpojumi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. jūlija plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Finanšu tehnisko piedāvājumu skatīt šeit.

Poligrāfijas specifikācijas 1. un 2. pielikumu skatīt šeit.

Līguma nosacījumus skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi