"Tatra T3M un T3A tramvaja durvju izgatavošana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Tatra T3M un T3A tramvaja durvju izgatavošanai

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Tatra T3M un T3A tramvaja durvju izgatavošanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājums par pakalpojuma tehniskajiem jautājumiem, sazinieties ar Tehniskās daļas vadītāja vietnieks inženiertehniskos jautājumos Valentīnu Nikolajevu (67104707; valentins.nikolajevs@rigassatiksme.lv).

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. aprīlim.

Pieteikumu un piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko uzdevumu un specifikāciju skatīt šeit.

Papildus informāciju (durvju rasējumus) skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi