"Telpu uzkopšanas iekārtu remonts"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par telpu uzkopšanas iekārtu remontu 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par uzkopšanas iekārtu remontu. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa "Karcher uzkopšanas iekārtu remonts "

2. daļa "Nederman uzkopšanas iekārtu remonts"

3. daļa "Nilfisk uzkopšanas iekārtu remonts"

4. daļa "Specializēto uzkopšanas iekārtu remonts"

5. daļa "Putekļsūcēju remonts".

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām. Piedāvājums nav obligāti jāiesniedz par katru iepirkuma daļu.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu uz 12 mēnešiem ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam pakalpojumu ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (t.sk. cenu). Pasūtītājam ir tiesības līguma slēgšanas tiesības piešķirt vairākiem piegādātājiem.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru 26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 9. jūlija plkst.12:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi