Tigus izpēte "Par biroja telpu atjaunošanu Vestienas ielā 35, Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par biroja telpu atjaunošanu Vestienas ielā 35, Rīgā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par biroja telpu atjaunošanu Vestienas ielā 35, Rīgā.  

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Objekta apskate ir obligāta!

Lūdzu uz objekta apskati piesakieties pie Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītāja Imanta Zīverta, zvanot uz tālruņa numuru  25753289 vai rakstot uz e-pastu imants.ziverts@rigassatiksme.lv.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 2. oktobra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par biroja telpu atjaunošanu Vestienas ielā 35, Rīgā" skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Telpu plānu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi