Tigus izpēte "Par elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšanas pakalpojumiem"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšanas pakalpojumiem

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšanas pakalpojumiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.  

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Administratīvo resursu pārvaldības direktora vietniekam IKT jautājumos Nilam Kolečim uz tālruņa numuru  67104970 vai rakstiet uz e-pastu nils.kolecis@rigassatiksme.lv

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043. 

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 5. oktobra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšanas pakalpojumiem" skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi