Tirgus izpēte "2 (divu) akumulatora grīdas tīrāmo mašīnu ar rullīšiem un 1 (vienas) ar akumulatora grīdas tīrāmās mašīnas ar diska birsti iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

2 (divu) akumulatora grīdas tīrāmo mašīnu ar rullīšiem un 1 (vienas) ar akumulatora grīdas tīrāmās mašīnas ar diska birsti iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par akumulatora grīdas mazgājamo mašīnu iegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāiesniedz cenu un tehniskais piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: +371 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Dzintaru Boldānu, mob.tel.: +371 20297553, e-pasts: dzintars.boldans@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu iepirkuma 1. un/vai 2.daļā, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā katrā daļā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 11. oktobrim, plkst.10.00.

Pieteikums

Pielikums Nr. 1 un Nr. 2

20361862
Citi saziņas veidi