Tirgus izpēte "2 (divu) tramvaja sliežu ceļa kompensatora komplektu iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

2 (divu) tramvaja sliežu ceļa kompensatora komplektu iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu 2 (divu) tramvaja sliežu ceļa kompensatora komplektu iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz telefona numuru 67104930 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju vai veikt objekta apskati, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jānis Cerbuli, Mob.tel. 29258265, e-pasts: janis.cerbulis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 5. februārim, plkst.12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu tirgus izpētei “2 (divu) tramvaja sliežu ceļa kompensatora komplektu iegāde” skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi