Tirgus izpēte “22. vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kooperatīva ielā 18B, Rīgā”un “30. vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kurpnieku ielā 2, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu “22. vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kooperatīva ielā 18B, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un “30. vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kurpnieku ielā 2, Rīgā” būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tālr.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, mob.tel. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma procedūras dokumentāciju izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā iepirkuma daļā ir paredzēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā tiks vērtētas projektēšanas izmaksas un speciālista (būvprojekta vadītāja) pieredze.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 28.janvārim, plkst.10.00.

Pieteikuma forma.

Pielikuma dokumenti.

20361862
Citi saziņas veidi