Tirgus izpēte "Akumulatoru lapu sūcējs un pūtējs (kopā 6 gab)"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Akumulatoru lapu sūcējs un pūtējs (kopā 6 gab) 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par akumulatoru lapu sūcēju un pūtēju iegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāiesniedz pieteikums un cenu piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazināties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: +371 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Oļesju Pribilovu, mob.tel.: +371 26685014, e-pasts: olesja.pribilova@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 29. septembra, plkst.10.00.

Pieteikums

Pielikums Nr. 1

20361862
Citi saziņas veidi