Tirgus izpēte “Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve Ezermalas ielā” 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

“Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve Ezermalas ielā” 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu “Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve Ezermalas ielā” 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks” būvprojekta izstrādē un autoruzraudzībā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tālr.: 26363225 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, mob.tel. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, ja līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 15. novembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

20361862
Citi saziņas veidi