Tirgus izpēte "Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Apakšstaciju elektroiekārtu iegāde

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par apakšstaciju elektroiekārtu iegādi. Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma slēgšanu uz 10 mēnešiem. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru 26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 2.septembra plkst.12:00.

Pieteikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Pielikums.

20361862
Citi saziņas veidi