Tirgus izpēte „Apdrošināšanas starpniecības (brokera) pakalpojumi”

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu apdrošināšanas starpniecības (brokera) pakalpojumos.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas nodrošināt apdrošināšanas starpniecības (brokera) pakalpojumu īpašuma un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 2. maija plkst. 10.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Darba uzdevums.

 

20361862
Citi saziņas veidi