Tirgus izpēte "Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi tramvaju depo ēkā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi tramvaju depo ēkā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem tramvaju depo ēkā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar darbu veicēju, kam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā un kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un darbu izpildes nosacījumus. Priekšroka var tikt dota darbu veicējiem, kuriem ir ieviesta kvalitātes un vides vadības sistēma.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043, vai rakstiet e-pastu uz adresi: liga.neilande@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 31. augusta pulksten 12.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi