Tirgus izpēte „Asfalta seguma atjaunošanas būvdarbi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

asfalta seguma atjaunošanas būvdarbi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu asfalta seguma atjaunošanas būvdarbiem.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt asfalta seguma būvdarbu veicējus, lai iegādātos noslēgtu līgumu par asfalta seguma atjaunošanas būvdarbiem.

Būtiska informācija par plānoto līgumu: līgumu ir plānots slēgt par divām daļām: „A” daļu (konkrētu objektu īstenošana) un „B” daļu (darbu īstenošana pēc nepieciešamības). Plānots slēgts vienu līgumu ar vienu būvdarbu veicēju par abām daļām kopā, taču tirgus izpētē var tikt pieņemts lēmums arī par citu modeli, ja tirgus izpētes dalībnieki nebūs ieinteresēti viena līguma slēgšanā vai viena līguma slēgšana novedīs pie pasūtītājam neizdevīga rezultāta.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 15. jūlijs (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adreseArturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Pasūtītāja Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītājs Imants Zīverts (25753289; imants.ziverts@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tāmes ar skicēm

20361862
Citi saziņas veidi