Tirgus izpēte „Autoceļu satiksmes organizēšanas elementu (ceļa zīmju) piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

autoceļu satiksmes organizēšanas elementu (ceļa zīmju) piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu autoceļu satiksmes organizēšanas elementu (ceļa zīmju) piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt ceļa zīmju tirgus dalībnieku spējas nodrošināt autoceļu satiksmes organizēšanas elementu piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Atbilstošā piedāvājuma saņemšanas gadījumā Pasūtītājs ir ieinteresēts piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 14. oktobris.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikumu un piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi