Tirgus izpēte “Automātiskā mazgāšanas kompleksa uzstādīšana Rīgā, Kleistu ielā 28 un Vestienas ielā 35” (pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN 

INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvu piedāvājumu “Automātiskā mazgāšanas kompleksa uzstādīšana Rīgā, Kleistu ielā 28 un Vestienas ielā 35”.

Tirgus izpētes mērķi: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieka spējas, tirgus piedāvājumu, izmaksu apmērus, tehniskās specifikācijas atbilstību plānotā iepirkuma mērķa sasniegšanai. Pieteikumā iekļautā informācija palīdz nodrošināt Pasūtītajam vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, nodrošinot brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā – finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus iepirkuma procedūrai.  

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, lūdzu  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu tālr.: 24771817 vai rakstot uz astra.berzina@rigassatiksme.lv.

Papildus norādām, ka tirgus izpētes laikā tiks organizēta vietas apskates (sīkāka informācija pieteikuma formā vai sazinoties ar Astru Bērziņu (astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu kopā ar informatīvo piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 27. jūlijam (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

20361862
Citi saziņas veidi