Tirgus izpēte "AXON videokameru licenču iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu AXON videokameru licenču iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūru Pēkali, Mob.tel.29225493, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv.

Tirgus izpētes rezultātā iespējams tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Jūsu piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 7. februārim, plkst. 10.00.

Pieteikuma forma.

Līgums noslēgts ar SIA “Rae LV”  (reģ.Nr. 40103973547)

Līgumcena: 13308,59 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi