Tirgus izpēte “AXON videokameru licenču iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

AXON videokameru licenču iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu AXON videokameru licenču iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju par AXON videokamerām, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Ilzi Tenbergu, mob.tel.29841109, e-pasts: ilze.tenberga@rigassatiksme.lv.

Tirgus izpētes rezultātā iespējams tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 23. februārim, plkst.12.00.

Pieteikumu un piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi