Tirgus izpēte "Brīvprātīgā Pasūtītāja sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (KASKO)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

brīvprātīgā Pasūtītāja sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (KASKO)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par brīvprātīgo Pasūtītāja sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (KASKO).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu dokumentāciju atklātā konkursa rīkošanai. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātā konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci.

Atklātā konkursa ietvaros ir plānots noslēgt viena gada līgumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 15. novembrim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 1. pielikumu skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi