Tirgus izpēte "Būvdarbu būvuzraudzība objektā “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā. 1.kārta”"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Būvdarbu būvuzraudzība objektā “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā. 1.kārta” 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par pakalpojumu būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai, tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 19. oktobrim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Darba uzdevums

20361862
Citi saziņas veidi