Tirgus izpēte "Būvdarbu būvuzraudzība objektam “Esošas tramvaja līnijas pārbūve 4. kārta posmā no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas bulvāra / Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meierovica un Aspazijas bulvāriem”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO

PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Būvdarbu būvuzraudzība objektam “Esošas tramvaja līnijas pārbūve 4. kārta posmā no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas bulvāra / Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meierovica un Aspazijas bulvāriem”

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 2. septembra plkst.12.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

 

20361862
Citi saziņas veidi