Tirgus izpēte "Būvdarbu būvuzraudzība objektam “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvdarbu būvuzraudzība objektam “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā”

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Būvdarbu būvuzraudzībai objektam “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija vai informācija par būvuzraudzību, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Cerbuli, Mob.tel. 29258265, e-pasts: janis.cerbulis@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma sagatavošanu un izsludināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 7.septembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

 

20361862
Citi saziņas veidi