Tirgus izpēte „Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt apdrošināšanas prēmijas piedāvājumu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē lūdzam aizpildīt pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 12.00.

Pieteikumu, informāciju par riskiem un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar AAS „BTA Baltic Insurance Company”  (reģ.Nr. 40103840140)

Līgumcena: 1739,83 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi