“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēkā – īslaicīgas lietošanas būve””

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēka – īslaicīgas lietošanas būve” 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai objektam “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēka – īslaicīgas lietošanas būve””

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tālr.: 26363225 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju vai veikt objekta apskati, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Imantu Zīvertu, mob.tālr.: 25753289, e-pasts: Imants.Ziverts@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi, vai arī, ja tiks pārsniegta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktā būvdarbu līgumcenas robeža.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 22. martam, plkst.12.00.

Saite uz ģeotehniskās izpētes dokumentāciju (pielikums Nr.1):https://www.rigassatiksme.lv/files/1_pielikums_geotehniska_informacija.pdf

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevuma pielikumu skatīt šeit.

Tehnisko uzdevumu skatīt šeit.

Pielikumu (Estakāde) skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi