Tirgus izpēte “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Kontakttīkla rekonstrukcija 1.tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai””

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Kontakttīkla rekonstrukcija 1.tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Kontakttīkla rekonstrukcija 1.tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja ir jautājumu par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 4. marta plkst. 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi