Tirgus izpēte "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīklu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve SIA “Rīga Satiksme” autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35 un 37, Rīgā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīklu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve SIA “Rīga Satiksme” autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35 un 37, Rīgā”

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz telefona numuru 67104930 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2020.gada 30.septembrim. plkst.12.00. 

Pēc pretendenta pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt objekta apsekošanu, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, mob.tel.22040690.

Pieteikumu par "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Sadzīves un ražošanas kanalizācijas tīklu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve SIA “Rīga Satiksme” autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35 un 37, Rīgā” skatīt šeit.

Pakalpojumu sarakstu skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi