Tirgus izpēte „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem 1. un 11. tramvaja maršrutā (4 daļas)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem 1. un 11. tramvaja maršrutā (4 daļas)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt informatīvo piedāvājumu būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem 1. un 11. tramvaja maršrutā (4 daļas).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju. 

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 27. augustam (ieskaitot). 

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumus ar pielikumiem skatīt šeit.

 

 

20361862
Citi saziņas veidi