Tirgus izpēte "Būvuzraudzības nodrošināšana Apakšstaciju atjaunošanas / pārbūves, 10kV elektrolīniju atjaunošanas būvdarbu un elektroiekārtu nomaiņas darbu īstenošanas laikā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Būvuzraudzības nodrošināšana Apakšstaciju atjaunošanas / pārbūves, 10kV elektrolīniju atjaunošanas būvdarbu un elektroiekārtu nomaiņas darbu īstenošanas laikā 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par pakalpojuma sniegšanu būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai, tālr: 20224994.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Lindu Kupli, tālr: 26012603, e-pasts: linda.kuple@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 3. oktobrim (ieskaitot).

Pieteikums

20361862
Citi saziņas veidi