Tirgus izpēte "Centrālās eļļošanas sistēmas remonta pakalpojumi"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu centrālās eļļošanas sistēmas remonta pakalpojumam.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Oļegu Petkeviču, mob.tel. 29110138, e-pasts: olegs.petkevics@rigassatiksme.lv vai Uģi Kavieri, mob.tel. 29354771, e-pasts: ugis.kavieris@rigassatiksme.lv.   

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 8.martam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

20361862
Citi saziņas veidi