Tirgus izpēte „Četru stumjamo grīdas mazgāšanas iekārtu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

četru stumjamo grīdas mazgāšanas iekārtu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu četru stumjamo grīdas mazgāšanas iekārtu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar Pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 6. septembra plkst. 9.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi