Tirgus izpēte "Darba grafiku sagatavošanas, darba laika uzskaites un kontroles sistēmas tiešsaistes pakalpojums 1 (vienam) gadam"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Darba grafiku sagatavošanas, darba laika uzskaites un kontroles sistēmas tiešsaistes pakalpojums 1 (vienam) gadam

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu  darba grafiku sagatavošanas, darba laika uzskaites un kontroles sistēmas tiešsaistes pakalpojumam.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Ilzi Tenbergu Mob.tel. 29841109, e-pasts: ilze.tenberga@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 7.decembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi