"Tirgus izpēte „Darbinieku pārvadājumi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

darbinieku pārvadājumi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu darbinieku pārvadājumiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Atklātā konkursa ietvaros ir plānots noslēgt piecu (5) gadu līgumu. Šāds līguma termiņš ir izvēlēts, lai Pretendents, kurš iesniegs atklātā konkursa ietvaros izdevīgāko piedāvājumu, varētu veikt nepieciešamās investīcijas kvalitatīvā pakalpojuma nodrošināšanai.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 11. augustam (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Pirmās (1) lotes grafiku, provizorisko nobraukumu un shēmu skatīt šeit.

Otrās (2) lotes grafiku, provizorisko nobraukumu un shēmu skatīt šeit.

Trešās (3) lotes grafiku, provizorisko nobraukumu un shēmu skatīt šeit.

Informāciju par minimālo transportlīdzekļu ietilpību katras lotes maršrutā skatīt šeit.

 

 

20361862
Citi saziņas veidi