Tirgus izpēte „Dažādu ātrumkārbu remonta pakalpojums”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

dažādu ātrumkārbu remonta pakalpojums

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu dažādu ātrumkārbu remonta pakalpojumā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt ātrumkārbu remonta pakalpojuma tirgus dalībnieku spējas nodrošināt dažādu ātrumkārbu remonta pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Atbilstošā piedāvājuma saņemšanas gadījumā Pasūtītājs ir ieinteresēts piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 1. augustam.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija ar piedāvājuma formu

20361862
Citi saziņas veidi