“Eļļas piegāde (pārejas periodam)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par eļļu piegādi (pārejas periodam) 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par eļļu piegādi (pārejas periodam).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līgumu slēgšanu ar piegādātāju, kas piedāvājis prasībām atbilstošu izdevīgāko piedāvājumu.

Jautājumu gadījumā par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. marta plkst. 12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi