Tirgus izpēte „Galvanizācijas pakalpojums”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu galvanizācijas pakalpojumam.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt galvanizācijas pakalpojumu sniedzējus, lai iegūtu cenas piedāvājumus un izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 9. maija plkst. 10.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums ar cenas piedāvājuma formu.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi