Tirgus izpēte "Goda zīmes veterāniem"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Goda zīmes veterāniem

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu Goda zīmju veterāniem piegādē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju, un jāiesniedz piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija par Goda medaļām, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Baiba Bartaševiča-Feldmane, e-pasts: baiba.bartasevica@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 23.septembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 

20361862
Citi saziņas veidi