Tirgus izpēte "Gultņu piegāde (pārejas un triju gadu periods)"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

gultņu piegāde (pārejas un triju gadu periods)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu gultņu piegādē (pārejas un triju gadu periodam).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskās specifikācijas forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma tiesību piešķiršanu, kā arī līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu, uz trim mēnešiem vai līdz atklātā konkursā izvēlētā pretendenta līguma noslēgšanai.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. februārim (ieskaitot).

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju uz trim mēnešiem skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju uz trim gadiem skatīt šeit.

Pārejas perioda līgums noslēgts ar: SIA “WESTWARD RIGA” (reģ. Nr. 40103842404)

Līgumcena: 17115,79 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi